Hvordan udvikler elever deres stavning?

En lille bi æder fugl

En lille biæderfugl

Grammatikken spiller en afgørende rolle i forståelsen af en tekst. Ofte vil det ikke have så fatale konsekvenser som i eksemplet ovenfor, men for mange mennesker kan det gøre en tekst meningsforstyrrende, hvis grammatikken ikke er korrekt. 

Derfor er dansk svært


På dansk repræsenterer bogstaverne ofte flere forskellige lyde, som eksempelvis e, der i hest udtales med æ, og g, der udtales forskelligt i ord som dage og grøn og geni. Fordi dansk ikke er særlig lydret, kan det være svært at lære sig. 

At tilegne sig sproglig viden


Stavning er en proces, som hænger sammen med det at tilegne sig viden om sprogets bestanddele og mønstre i sproget. En undersøgelse viser, at hvis grammatikken kobles til elevernes eget arbejde og sættes i kontekst, bliver det lettere for dem at lære.* 

Derfor kan det være en god idé at undervise kontekstorienteret og forbinde stavningen med læsning og skrivning. Man kan f.eks. tage udgangspunkt i de fejl, eleverne laver i deres skriftlige arbejde, og give dem læringsstrategier til, hvordan de kan lære at blive opmærksomme på deres fejl og rette disse. For eleverne skal ikke blot lære grammatikken udenad, de skal først og fremmest have strategier til, hvordan de kan lære sig dette. 

Tidskrævende rettearbejde


For lærere går meget af tiden med at rette elevernes opgaver igennem for grammatiske fejl og på at finde frem til, hvad den enkelte elev særligt har svært ved. Denne tid går fra den reelle undervisning af eleverne, og det er årsagen til, at ideen til udviklingen af TxtAnalyser opstod – et program, der kan analysere elevernes skriftlige arbejde, måle deres udvikling og spare lærerne tid, så de kan fokusere på det vigtigste: undervisningen.

TxtAnalyser er nemlig et unikt sproganalyse- og korrektionsværktøj, der automatisk måler og analyserer elevers skriveudvikling og kompetencer. På den måde understøtter værktøjet den undervisningsform, hvor læring om sprogets struktur sker i sammenhæng med den generelle sprogundervisning. 

Læreren kan bruge de indsamlede data til at målrette undervisningen mod det, eleverne har problemer med, og eleverne kan også selv følge med i deres egen udvikling. 

Udviklingen af TxtAnalyser


Når man vil udvikle et sprogværktøj, der korrigerer grammatiske fejl, skal der navigeres i sprogets mange muligheder, hvor der ofte hersker flere undtagelser end regler, og at udvikle et program, der rent faktisk ved, hvad det skal finde og rette, er praktisk taget umuligt. Stefan, der er en af udviklerne bag TxtAnalyser, fortæller, at det gælder om at fokusere og prioritere, for selv om drømmen er at kunne korrigere for alt i sproget, står vores stavekonvention i vejen for det. “Hvis vi skrev lydret, ville det hele være meget nemmere,” fortæller Stefan. 

At udvikle et sprogteknologisk værktøj som TxtAnalyser kan sammenlignes med en tube tandpasta, forklarer Stefan:

Det er let at få tandpasta ud af en tube, men hvordan får man det ind? Nogle af funktionerne er mindre komplicerede at udvikle, fx kongruens, da det er forholdsvis regelfast. Men andre har givet større udfordringer, blandt andet sammensatte navneord. Selv små børn kan sætte ord korrekt sammen, selv om de aldrig har hørt ordene før, men da der kun findes meget få faste regler for sammensætninger med fuge-e, fuge-s eller ingenting, er det meget vanskeligt at lære en maskine.”

Finder “kun” 95 procent af fejlene


Selv om de er kommet langt med værktøjet, fortæller Stefan, at de stadig støder på en del udfordringer, blandt andet kravet om, hvor godt det skal fungere. 

“Tolerancen for fejl på skriftsprog er meget lav, og det er en udfordring, for selv om værktøjet fanger 95 procent af de fejl, der begås, er det ikke godt nok. Vi skal op på 98-99 procent, og selv om vi for nogle af fejlene kan korrigere op til 99 procent, er det generelt svært at komme op over 95 procent,” fortæller Stefan.

Den kontekstorienterede stavning


Når elever skal lære og udvikle deres sproglige evner, er det vigtigt at gøre dem bevidste om, hvilke fejl de oftest begår, og lære dem om præcis de dele af sproget, der volder dem vanskeligheder. For når eleverne kan koble grammatikken på det, de selv arbejder med, er de mere modtagelige for at optage denne læring. 

For stavning er en kompleks aktivitet, der foregår som en gradvis udvikling. Lærerens rolle bør være at støtte elever i at udvikle strategier, der kan hjælpe dem til at korrigere deres egen stavning.

TxtAnalyser kan i den forbindelse hjælpe med at afdække, hvilke udfordringer eleven har, så undervisningen kan tilrettelægges efter det, den enkelte elev har behov for at lære. Eleverne får mulighed for at få et fagligt løft, ikke på grund af TxtAnalyser, men fordi læreren får bedre muligheder for at differentiere undervisningen. Og med en kontekstorienteret læring får eleverne den øgede sproglige opmærksomhed og selvstændighed med hensyn til at rette egne tekster, som gør, at de kan udvikle sig til gode og sikre formidlere.