Stærkere sproglig bevidsthed, bedre tekster!

Grammatisk feedback og forklaring i realtid

Øger tekstkvaliteten

Elever finder og forstår egne fejl

TxtAnalyser analyserer og understreger elevtekster for grammatik- og stavefejl og tilbyder eleven huskeregler og forklarende videoer til, hvordan de selv kan tilrette dem. Alt dette foregår i realtid, mens eleven befinder sig i en læringstilstand.

Større bevidsthed i egne tekster

Undersøgsfunktionen giver eleven et overblik over nutid og datid, sætningsled og forskellige ordklasser, der hjælper dem med bl.a. at skrive i den korrekte tid, producere beskrivende tekster og kommatering.

Hvad siger vores brugere?

Grammatikundervisning, overalt!

Videreudvikl elevernes skriftsproglige færdigheder i alle fag såsom dansk, engelsk, samfundsfag, geografi, biologi m.m.

TxtAnalyser er nemlig en Chrome-udvidelse, der gør, at eleven kan tage hånd om egne tekster uden for den sædvanlige grammatikundervisning.

Spot læringspotentiale

Et fuldendt overblik

TxtAnalyser kan illustrere fejltyper på både klasse- og enkeltniveau. Dette hjælper med at tilrettelægge danskundervisningen på baggrund af eventuelle forbedringsmuligheder.

Målrettet læring

Undervisere kan bruge oversigten over de skriftlige udfordringer til at indstille TxtAnalyser til den enkelte elevs nærmeste udviklingszone.

Oplev, hvordan TxtAnalyser udvikler skriftsproget

Få opdateringer og nyheder, så du er med hele vejen!