Installation

AppWriter Cloud installeres i en Google Chrome-browser. Værktøjet giver læse- og skrivestøtte, når du arbejder i Google Docs og i Chrome-browseren.

Hvis AppWriter ikke bliver automatisk installeret, når du logger ind på din Google-konto, kan du installere programmet direkte fra Chrome Web Store

Følg herefter installationsanvisningerne for at afslutte installationen.

Hvis du ønsker at bruge Appwriter  i Microsoft Edge browseren, så følg her vejledning fra Microsoft for hvordan man tilføjer chrome udvidelser i Edge.
Edge vejledning