Installation

AppWriter Cloud installeres i en Google Chrome-browser. Værktøjet giver læse- og skrivestøtte, når du arbejder i Google Docs og i Chrome-browseren.

Hvis AppWriter ikke bliver automatisk installeret, når du logger ind på din Google-konto, kan du installere programmet direkte fra Chrome Web Store

Følg herefter installationsanvisningerne for at afslutte installationen.