Skip to Content

Koordinatsystemet

I Koordinatsystemet kæmper du mod monstrene samtidig med at du bliver introduceret til de fundamentale principper i et koordinatsystem!

Koordinatsystemet indeholder 4 øvelser og to forskellige opgaver. Øvelserne bliver gradvist sværere, så eleven hele tiden udfordres.

Kvadranter

Der er 4 øvelser til denne opgave.

  •  Øvelse 1: bliv introduceret til de fire kvadranter. Hver kvadrant har sin egen farve. Hvert monster har også en farve. Her gælder det om at matche monstrenes og kvadranternes farve.
  • Øvelse 2: Der bygges videre på øvelse 1. Men her går koordinatsystemet fra 0-5 på alle akser.
  • Øvelse 3: Der bygges videre på øvelse 2. Men denne gang har kvadranterne ingen farve.
  • Øvelse 4: Her vælges én af de fire kvadranter, og koordinatsystemet går fra 0-10.

Figurer

Når eleven har gennemført opgave 1 og er blevet introduceret til kvadranterne, kan han/hun gå videre med figurer.


Bonus

  • Eleven udfordres hele tiden ved gradvist sværere og sværere øvelser
  • Der gives bonuspoint, når de sorte monstre dukkker op
  • Der gives bonuspoint, hvis du kan nå at trykke på et monster, der flyver ud af skærmen.

Hent den nu

Back to top