Skip to Content

Bogstavskolen

Træner bogstavernes form og skriveretning.

Her arbejdes både med træning og med at applicere træningen efterfølgende. Indholdet, herunder bogstavernes form og skriveretning, er udarbejdet af erfarne dansklærere.

Bogstavskolen giver mulighed for:

 • at træne skrivevejene
 • at skrive selvstændigt efter skriveprikker
 • at skrive frit
 • at lære bogstavernes placering i bogstavhuset
 • at træne øje/hånd-koordination
 • at træne finmotorik

Appen bygger på 4 niveauer:

 • Former
 • Bogstaver
 • Alfabetet
 • Skriv selv

bogstavskolen

Fremgangsmåde

Det er vigtigt at barnet arbejder i kronologisk rækkefølge. Start derfor med Former. Først når barnet kan formerne, kan der arbejdes videre med bogstaverne. Når barnet kan bogstaverne, kan der arbejdes videre med at sætte alfabetet sammen.

Endelig kan barnet applicere hele træningen på niveau 4: “Skriv selv”. Dette niveau er det ultimative mål for barnet. Det indeholder et “bogstavhus”, hvor barnet kan skrive frit. Her er altså en mulighed for at vise at træningen har båret frugt!

Bed fx barnet om at skrive et eller flere bogstaver og tage et billede af det. Kamera-knappen i programmet gemmer automatisk et billede til foto-albummet. Herefter kan børnene på skift vise deres billeder for hinanden.

1. Former

Her skal barnet lære de gængse former, der ligger til grund for at kunne skrive bogstaverne. Øje/hånd koordination og finmotorik trænes, når de enkelte former skal tegnes. I bonusrunden skal barnet vise at det kan genkende formerne.

2. Bogstaver

Hvert bogstav vises i et bogstavhus. Træningen og læringen foregår på følgende måde:

 • Barnet skriver et bogstav, mens skrivevejen vises.
 • Barnet skriver et bogstav, uden at skrivevejen vises.
 • Bonusniveau – hvor barnet skal genkende bogstavet, også selvom bogstavet vender på hovedet.

3. Alfabetet

Der vises små sekvenser af bogstaver på skærmen, hvor et bogstav er udeladt. Det er nu barnets opgave at indsætte det korrekte bogstav i sekvensen. I bonusrunden skal hele alfabetet sorteres i korrekt rækkefølge.

4. Skriv selv

Nu har barnet trænet og lært former, bogstaver og alfabetet, og det er nu tid til at skrive frit! Dette niveau indeholder et bogstavhus, hvor barnet kan skrive frit og øve sig på at sætte bogstaverne sammen til ord.

Her er en mulighed for at vise at træningen har båret frugt! Bed fx barnet om at skrive et eller flere bogstaver og tage et billede af det. Kamera-knappen i programmet tager automatisk et billede og gemmer det i foto-albummet. Herefter kan børnene på skift vises deres billeder for de andre i klassen.

Hent den nu

Back to top