Wizkids’ Dysleksivenlige Skoler: et skoleudviklingsprojekt

Gennem mange års arbejde med udvikling og implementering af læse- og skriveteknologi på skoler i Danmark, Norge, Sverige og England har Wizkids erfaret, at selv om elevernes tilgang til og brug af LST er vigtig, så er det sjældent nok til i sig selv at sikre tilstrækkelig læring og trivsel for elever med dysleksi. Der skal andet og mere til.

For selv om meget viden og mange anbefalinger ang. dysleksi og skole er tilgængelige, er det ofte vanskeligt for skolerne selv at stå for udviklingen af en ændret skolekultur og implementeringen i hverdagen. Skolerne har brug for tæt og praksisnær støtte i processen. Og det er netop denne opgave og dette ansvar, vi hos Wizkids ønsker at påtage os.

Som noget helt nyt tilbyder Wizkids derfor snart dysleksivenlige skoleudviklingsforløb, hvor vi understøtter skolernes udvikling af en dysleksivenlig skolekultur og -praksis. Målet er at sikre bedre mulighed for læring, trivsel og deltagelse for elever med dysleksi – og i sidste ende for alle skolens elever. For en dysleksivenlig skole er god for alle elever – og nødvendig for elever med dysleksi.

Læringsfestival Online 2021: GRATIS OPLÆG

Wizkids’ dysleksivenlige skoler – et skoleudviklingsprojekt

Line Leth Jørgensen, Dysleksivenlig skole, Wizkids

På dette oplæg præsenterer vi Wizkids’ nyeste projekt, Dysleksivenlig skole. Gennem et flerårigt forløb tilbyder vi at understøtte skolernes udvikling af en dysleksivenlig skolekultur og -praksis, hvor målet er at sikre bedre mulighed for læring, trivsel og deltagelse for elever med dysleksi – og i sidste ende for alle skolens elever. For en dysleksivenlig skole er god for alle elever – og nødvendig for elever med dysleksi. Vi befinder os stadig en udviklings- og afprøvningsfase, hvor de sidste brikker er ved at falde på plads, og på oplægget vil vi tage jer med ind i maskinrummet og fortælle om baggrunden for projektet, om hvordan et dysleksivenligt skoleudviklingsforløb kommer til at se ud, og hvad det indeholder.

Vores vision

Vores vision er, at elever med dysleksi opnår samme grad af læring    og trivsel som deres kammerater – bl.a. afspejlet i trivselsundersøg- elser, karakterer, forældretilfredshed og i generel oplevelse af udvikling og trivsel.

Alle elever med skriftsprogsvanskeligheder får den nødvendige opmærksomhed og støtte, der gør dem i stand til at lære alders- svarende og bevare troen på egne evner og muligheder.

Den dysleksivenlige skolekultur ses på alle niveauer af skolen, og er blandt andet kendetegnet ved, at diversitet ses som en styrke og en naturlighed.

Hvordan får du mere information om projektet?

Podcast – Dysleksivenlig skole 

  • Bliver snart lanceret på alle podcast-platforme
  • Hør mere om dysleksivenlig skole – med nye gæster i alle afsnit
  • Inkluderer videoer og materialer til download 

Skriv jer op til nyhedsbrev (AppWriter) og få besked, når programmerne er klar.

Website – Dysleksivenlig skole

  • Bliver snart lanceret
  • Lær mere om projektet
  • Information, podcast, nyhedsbreve, videoer, materialer etc.