Elever fra Glostrup Kommune anmelder TxtAnalyser

Vi har fået eleveksperterne Mira, Sofie og Helena fra 7. M på Glostrup Skole til at afprøve TxtAnalyser, og her kan du læse deres anmeldelse af værktøjet.
Hvad er TxtAnalyser?

TxtAnalyser fungerer på den måde, at det analyserer din tekst for stavefejl og grammatiske fejl. Man kan også få hjælp til at få vist forskellige ordklasser. Hvis du for eksempel har svært ved at sætte kommaer, kan programmet hjælpe dig med at finde udsagnsled og grundled m.m.

Hvordan bruger I TxtAnalyser?

Vi bruger TxtAnalyser til at få rettet store afleveringer, og ofte også til mindre skriftlige opgaver. I vores klasse har vi ad et par omgange brugt TxtAnalyser til fælles opgaver. I starten var der flere, der syntes, at farverne kunne gøre dokumentet en lille smule uoverskueligt, men da vi havde arbejdet lidt med det, var der flere og flere, der godt kunne se, at det var en god hjælp at have funktionen slået til.

En del elever i vores klasse bruger i dag TxtAnalyser dagligt og bruger det som hjælpeværktøj, når der skal sættes komma, eller det skal tjekkes, at dem, man har sat, er sat korrekt. Vi slår markeringer af udsagnsord og grundled til, og på den måde hjælper værktøjet os med at finde ud af, hvor vi skal sætte det grammatiske komma. Når nogen i klassen møder ord, de har svært ved at forstå, bruger de indimellem ordopslagsfunktionen til at få forklaret ordene. 

Kan TxtAnalyser bruges i andre sprogfag?

Lige nu virker TxtAnalyser på dansk, engelsk og svensk. På vores skole er vi i gang med at bruge det på dansk, men da vi ikke er så gode til både at skrive og tale på tysk, kunne det måske være rart, at det virkede her på sigt. 

Synes I, det er “snyd” at bruge værktøjet?

Vi tænker, at der nok er nogen, der kan synes, at det kan virke, som om vi snyder, når vi bruger TxtAnalyser, men vi synes det ikke.
Programmet kommer jo ikke med en færdig løsning, men giver blot nogle bud på mulige løsninger. Vi skal selv træffe de rigtige valg, og for at kunne det, skal vi kunne grammatikreglerne. Programmet gør det lettere for os at lære disse regler, og det synes vi er godt.

Har I gode råd til lærere, som gerne vil bruge TxtAnalyser?

Vi synes, at man skal lære programmet TxtAnalyser allerede i 3.-5. klasse.

I 3. klasse kunne man bruge TxtAnalyser til at hjælpe med at få styr på ordklasserne i en tekst. Man kunne starte med at finde navneord og dernæst udsagnsord i en tekst og snakke om, hvad der kendetegner et navneord, og dernæst et udsagnsord o.s.v. Hvis man ikke ved, hvad der kendetegner de forskellige ordklasser, så er der små videoer, der viser det, og det er meget smart for de små.

I 5. eller 6. klasse kunne man øve at sætte grammatisk komma, ved at læreren starter med at  gennemgå, hvordan man laver grammatisk kryds og bolle, på en almindelig gammeldags tavle. Når eleverne så har forstået det lidt, kan de begynde at lære at sætte kryds, bolle og komma med TxtAnalyser og ad den vej forstå, at der skal være et sæt af udsagnsled og grundled på hver side af et komma.

Hvad er jeres samlede vurdering af TxtAnalyser?

En del af vores kammerater, som vi har spurgt, fortæller, at de føler sig mere sikre, når de får hjælp af TxtAnalyser til at rette grammatiske fejl og til at være sikre på, at kommaet er sat rigtigt. Selv for dygtige elever kan TxtAnalyser være med til, at man får mere selvtillid, da programmet er med til at vise, at man eksempelvis har fundet udsagnsled og grundled på hver side af et komma.

TxtAnalyser er et godt værktøj for elever, der har lidt udfordringer med at stave, men det er også et godt værktøj for alle andre elever, der skal have rettet grammatiske fejl i en tekst eller have hjælp til at blive bedre til at sætte grammatisk komma.

TxtAnalyser hjælper dig også, hvis du ikke er så god til at huske at sætte punktum i det, du skriver. Her oplyser programmet nemlig, at du har lavet en for lang sætning, som du bliver bedt om at dele op i mindre bidder, og så kan TxtAnalyser også bruges til at søge efter forskellige ordklasser. 

Vi føler, at vores selvtillid bliver styrket, fordi programmet ofte hjælper, når vi er i tvivl.

Mange hilsner

Mira, Sofia og Helena fra 7M på Glostrup Skole afd. Skovvang
Mira, Sofia og Helena
Glostrup Skole afd. Skovvang