Kategorier

Programmet kan analysere og korrigere fejl indenfor følgende kategorier på dansk:

 1. Stort begyndelsesbogstav
 2. Nutids-r
 3. Sammensatte ord
 4. Kongruens i navnefraser
 5. Stavekontrol
 6. Tegnsætning

Hver kategori har en eller flere underkategorier, som giver programmet mulighed for at analysere og registrere fejl på et mere fintmasket niveau.

1. Stort begyndelsesbogstav

I kategorien stort begyndelsesbogstav er der 2 underkategorier:

 1. Starten af en sætning
 2. Egennavn

Hvis man starter en sætning med lille begyndelsesbogstav, eller hvis man skriver et navn med lille begyndelsesbogstav, så vil programmet analysere det som en fejl og foreslå ordet med stort begyndelsesbogstav.

Hvis man starter en sætning med lille begyndelsesbogstav, og ordet er et navn, så vil fejlen blive identificeret som “Starten af en sætning”.

2. Nutids-r

I kategorien Nutids-r er der 2 underkategorier:

 1. Manglende nutids-r
 2. Tilføjet nutids-r

Manglende nutids-r er fx hvis du skriver:

Jeg køre en tur

Her mangler nutids-r’et, og derfor vil fejlen blive kategoriseret under Manglende nutids-r.

Tilføjet nutids-r er fx hvis du skriver:

Jeg skal kører en tur

Her skal der ikke være et r, og derfor vil fejlen blive kategoriseret under Tilføjet nutids-r.

3. Sammensatte ord

I kategorien sammensatte ord er der 3 underkategorier:

 1. Navneord + navneord
 2. Navneord + navneord (måske)
 3. Andre ordklasser

Navneord + navneord er sammensatte ord hvor begge ord er klassificeret som navneord, fx

Et nyt skole år er startet

Her vil fejlen blive registreret som navneord + navneord, og brugeren vil få et korrekturforslag med det korrekt sammensatte ord.

Navneord + navneord (måske) er sammensatte ord hvor begge ord er klassificeret som navneord, men hvor programmet ikke kender det sammensatte ord, fx

Jeg har en plastik violin

Her vil fejlen blive registreret som navneord + navneord (måske), og brugeren får ikke et korrekturforslag, men derimod en advarsel om at der står to navneord umiddelbart efter hinanden, hvilket er usandsynligt. Denne fejl bliver kun vist, når programmet ikke har et passende korrekturforslag.

Andre ordklasser er sammensatte ord som består af forskellige ordklasser, fx

Jeg skal produkt udvikle

Her vil fejlen blive registreret som andre ordklasser, fordi produkt er et navneord og udvikle er et udsagnsord. Fejlen bliver kun registreret, hvis programmet har set de tilsvarende to ord som et sammensat ord.

4. Kongruens nominalfraser

Programmet kan tjekke for kongruens i nominalfraser. Kongruens eller overensstemmelse betyder i denne sammenhæng at der er overensstemmelse mellem køn, tal og/eller bestemthed i danske nominalfraser.

For eksempel vil programmet ikke acceptere:

Min store hus eller Mit stor hus

Fejlen bliver registreret som en kongruensfejl indenfor en passende underkategori. For eksempel vil Mit stor hus blive registreret i underkategorien: Køn (tillægsord + navneord), da der mangler overensstemmelse i køn mellem de to ord/ordklasser.

5. Stavekontrol

I kategorien stavekontrol er der tre underkategorier:

 1. Forvekslingsord
 2. Fonetisk stavefejl
 3. Tastefejl

Forvekslingsord er ord som udtales éns mens staves på forskellige måder, fx

Jeg sidder ved boret

Her bliver fejlen registreret som et forvekslingsord, og det korrekte alternativ bordet vil blive foreslået. Fejl i kategorien forvekslingsord bestemmes ud fra konteksten som ordet indgår i.

Fonetisk stavefejl er fejl, hvor brugeren staver et ord forkert men på en måde, hvor det kan udtales som et korrekt stavet ord, fx

Jeg har en hæsd.

Her vil programmet identificere fejlen og som oftest foreslå et eller flere alternative korrekt stavede ord.

Tastefejl er den sidste af de tre underkategorier. Den vil markere noget som en fejl, hvis det ikke passer ind i de to andre underkategorier, og hvis det ikke ligner et korrekt, velformet ord.

6. Tegnsætning

I kategorien tegnsætning er der følgende underkategorier:

 1. Blanktegn efter punktum
 2. Blanktegn efter komma
 3. Flere blanktegn
 4. Lange sætninger

De tre underkategorier for blanktegn registrerer fejl, hvis en bruger har sat for mange mellemrum, eller hvis en bruger har glemt at sætte mellemrum efter komma og punktum.

Den fjerde underkategori som er tilføjet er en kommaregel, som tager højde for komma ved to helsætninger forbundet med en konjunktion. Et eksempel på dette kunne være ‘bilen kører, og jeg danser’.

Forneden er endnu et eksempel vist med en længere tekst.