TxtAnalyser i Google Docs og Word Online

Programmet installeres som en udvidelse til Google Chrome og fungerer i Google Docs og i Word Online. Skærmbilleder i dette afsnit tager udgangspunkt i Google Docs, men det fungerer og ser ud på samme måde i Word Online.

Når TxtAnalyser er installeret, og du ikke er logget ind, kan du se program-ikonet med et gult udråbstegn. Udråbstegnet indikerer, at du ikke er logget ind.

1. Log ind

Du kan enten logge ind med Uni-login eller med Wizkids-login. Hvis du allerede benytter AppWriter, så kan du benytte det samme login til TxtAnalyser, hvis du har licens til programmet.

2. Start og stop programmet

Når programmet er installeret, fungerer det i Google Docs.

Når du klikker på program-ikonet i browserlinjen, så kan du aktivere eller deaktivere programmet i Google Docs eller i Word Online ved at slå knappen fra eller til. Som udgangspunkt er den slået til.

Når du står andre steder i browseren og klikker på den, så vil du se, at det ikke er muligt at aktivere den fx i Gmail.

Så det er kun på sider, hvor du får mulighed for at aktivere den, at den vil fungere.

3. Visning

Når programmet er aktivt, åbner den et ekstra vindue i Google Docs eller i Word Online. Vinduet vil automatisk placere sig i øverste højre hjørne ved siden af dit dokument.

Det er muligt at flytte vinduet ved at trykke med musen og trække det et andet sted hen. Det er også muligt at forstørre eller formindske vinduet ved at trække i det med musen. Hvis du gerne vil tilbage til udgangspunktet, kan du klikke på pilen i øverste højre hjørne

4. Identificering af fejl

Programmet kører i realtid i dokumentet, og når en fejl detekteres, bliver den enten markeret med blå eller med gul farve.

Den blå farve indikerer at programmet har fundet en fejl, som den er sikker på er en fejl. Den gule farve indikerer at programmet har fundet en usandsynlig kombination af ord og/eller ordklasser, og den advarer derfor brugeren om, at der kan være en fejl i ordet eller frasen.

Her er et ord, hvori der er fundet en fejl markeret med blåt, og korrekturforslaget står umiddelbart nedenunder markeret med grønt.

4.1. Find, erstat og ignorer

De tre funktioner: find, erstat og ignorer står nedenunder korrekturforslaget. Erstat bruges til at erstatte ordet, ignorer bruges hvis programmet har fundet en fejl, der ikke er en fejl, eller hvis brugeren ikke ønsker at rette fejlen.

Find bruges hvis du har et langt dokument. Alle fejl markeres i dokumentet med farvemarkeringer, men programmet viser altid den fejl som er tættest på markøren. Hvis du for eksempel står på side 3 i dit dokument, og programmet viser en fejl, som du ikke kan finde, så kan du klikke på Find for at gå direkte til fejlen.

4.2. Forklaringer

Når programmet finder en fejl, vil ordet eller frasen, der er fejl i, blive vist øverst i vinduet. Herefter kan der være et alternativt forslag, fx hvis du staver et ord forkert. Så vil programmet ofte foreslå et alternativt ord til dig.

Dernæst er der en forklaring, og forklaringen kan bestå af flere dele. Der er altid en tekstforklaring, og der er ofte en film til at underbygge forklaringen. Filmen vises under Vis mere.

Tekstforklaringerne kan vises på flere forskellige sprog. Under indstillinger kan man indstille det sprog som forklaringerne skal vises på. Det er muligt at få vist forklaringer på dansk, arabisk, engelsk, svensk og tyrkisk.

4.3. Opslag

Du kan dobbeltklikke på et vilkårligt ord i dit dokument, så vises ordklassen samt alle bøjninger for det ord i programvinduet.

Hvis der er tale om et ord med flere ordklasser, fx lege, så vises begge ordklasser, og de forskellige ordklassers bøjning vises, når brugeren klikker på ordet i vinduet.

Her har brugeren valgt hhv. lege som navneord og udsagnsord.

Når et ord er valgt, erstattes Find og Ignorer-funktionerne af Slå op, som slår ordet op i Den Danske Ordbog.

4.4. Sætningsstatistik

TxtAnalyser indeholder en log over sætningsstatistik. Det er muligt at se statistik for sætninger for et dokument i selve TxtAnalyser-programvinduet, men det er også muligt at se en samlet sætningsstatistik på tværs af alle dine dokumenter.

Hvis du har et dokument åbent, kan du klikke på TxtAnalyser i menuen og vælge “Vis dokumentstatistik”

Herefter vil du se en samlet log over dit dokument

Du kan se følgende:

  1. samlet antal ord i dokumentet
  2. gennemsnitlig sætningslængde
  3. antal ord i den længste sætning
  4. antal ord i den korteste sætning

Grafen viser antal ord i sætninger. For eksempel viser grafen i eksemplet at der findes én sætning med 10 ord i.

Når du er på din kontoside, kan du også se sætningsstatistik, men her er det en samlet oversigt på tværs af alle dine dokumenter

Her kan du se antal sætninger per dato samt den gennemsnitlige sætningslængde og det gennemsnitlige antal tegn.

4.5. Undersøg

Undersøg-funktionen i programvinduet giver dig mulighed for at undersøge din tekst i forhold til ordklasser og grammatiske led.

Når du klikker på et af elementerne i Undersøg, fx Navneord, bliver alle navneordene i din tekst markeret med en bestemt farve.

TxtAnalyser kan automatisk markere de tre store ordklasser: navneord, udsagnsord og tillægsord, og både navneord og udsagnsord kan yderligere specificeres i henholdsvis ental/flertal og nutid/datid. Desuden kan programmet markere grundled og genstandsled automatisk.

5. Indstillinger

Du åbner indstillinger ved at gå til menuen og vælge Indstillinger.

Under indstillinger har du følgende muligheder:

  1. Visningssprog
  2. Grammatiksprog
  3. Kategorier
  4. Fejlrapportering
  5. Popup

Visningssproget giver dig mulighed for at skifte visningssprog på selve popup-dialogen og forklaringerne til de enkelte fejlkategorier. Her kan du skifte mellem de tilgængelige sprog, hvorimod grammatiksproget er selve sproget som bliver analyseret. Hvis du skriver engelsk, skal grammatiksproget skiftes til engelsk, og hvis visningssproget er sat til dansk, så vil programmet analysere engelske fejl, men give dig forklaringer på dansk. Det er lige nu muligt at skifte visningssproget til arabisk, engelsk, svensk og tyrkisk.

Under kategorier kan du indstille hvilke kategorier, som programmet skal tage højde for, og under fejlrapportering kan du vælge hvilken form for rapportering du gerne vil have fra programmet. Du har følgende muligheder for rapportering:

Vis fejl og rettelser
Standard-indstillingen – her viser programmet alle fejl, forklaringer samt forslag til rettelser

Vis fejl
Her viser programmet alle fejl, men ikke forslag til rettelser

Vis fejl uden information
Her viser programmet alle fejl, men ikke med nogen ekstra informationer

Ingen visning
Her vises et tomt programvindue. Den logger en brugers fejl, men viser ingen information.

Når du klikker på Min konto så kommer du til din konto-side hos Wizkids, hvor du kan se en log over din brug af programmet, samt hvilke fejl og hvor mange fejl indenfor hver fejlkategori du har.