Konto & statistik

På Appwriter konto siden, kan man indstille staveregler, fagordslister og se statistik på sin brug af appwriter

Statistik:
På konto siden, findes der et overblik over den statistik som appwriter trækker.

Har man oprettet et hold på kontosiden og har tilføjet sine elever, vil man kunne trække data for hele holdet.

Herunder er en beskrivelse af hvad statistikken kan bruges til:

Aktivitet
– Læreren kan se, hvor aktiv eleven/ eleverne er, og om han skal være mere aktiv i forhold til at huske eleverne på at logge på i alle timer
 
Brugte ordforslag
-Hvilke ord har eleven svært ved
-Er det staveregler som allerede er gennemgået i undervisningen, skal de evt. gennemgås igen måske på en anden måde.
 
Fejltyper
-Giver et hurtigt overblik over, hvilke staveregler eleverne har svært ved.
-Er der en progression i elevens staveudvikling?
-Læreren kan følge med i udviklingen
-Diagrammer kan bruges til skolehjemsamtaler eller formativ feedback.