Når du som elev eller studerende bruger AppWriter i hverdagen, er det vigtigt, at du får støtte fra din lærer. Du må bruge AppWriter i alle timer og din lærer skal sørge for, at du får adgang til alle bøger på din computer.

Her finder du vores AppWriter-agentbog og præsentationer af AppWriter til de forskellige platforme.

AppWriter-agentbog

AppWriter-agentbogen kan du bruge, når du selv skal blive bedre til at bruge AppWriter. Eller hvis du skal lærer andre om AppWriter.

Materiale til AppWriter


AppWriter Cloud


AppWriter Windows


AppWriter Mac


AppWriter iOS

AppWriter til afgangsprøverne