AppWriter, TxtAnalyser & MathSolver

AppWriter, TxtAnalyser og MathSolver er alle hjælpeværktøjer, som har til formål at forbedre arbejdsprocessen inden for læsning og skrivning, grammatisk forståelse samt matematiske kalkulationer. Nedenfor har vi samlet nogle inspirerende videoer og materiale, som forhåbentlig vil bidrage til en bedre forståelse for programmerne. 

AppWriter

I denne video besøger vi Sorø Akademi. Mød Aksel og Hilde, der begge anvender AppWriter på helt forskellige måder. Hilde anvender oftest ordforslag, hvor Aksel i højere grad anvender tale til tekst. Eleverne har selv skabt individuelle læse- og skrivestrategier på baggrund af selvforståelse om behov og praktisk viden. På Sorø Akademi anvendes AppWriter både af elever med ordblindhed, men også af de øvrige elever. Dette er også med til at undgå stigmatisering.

AppWriter bliver i dag anvendt af elever på ungdomsuddannelser i Danmark som er en del af SPS. Trine Bendtsen, der er it-ansvarlig, læsevejleder og underviser, løfter sløret for, hvordan Sorø Akademi har opnået succes ved en bred anvendelse af læse- og skriveteknologi. I webinaret vil du få et indblik i skolens SPS-strategier, men også hvordan øvrige elever anvender LST.

AppWriter-magasin

TxtAnalyser

Både fagligt udfordrede og fagligt stærke elever kan løfte resultaterne ved anvendelse af et grammatikværktøj i den daglige undervisning. Få praksiseksempler på, hvordan skriftligheden kan øges for alle elever ved brug af TxtAnalyser med udgangspunkt i skriftlige prøver fra sommeren 2019.

TxtAnalyser-magasin

MathSolver

I denne workshop kan du få inspiration til, hvordan du kan skabe en kreativ, inspirerende og inkluderende matematikundervisning. Du kan desuden hente videoer og opgaver fra workshoppen, så du kan bruge dem i din undervisning.

CAS betragtes for det meste som et værktøj, som vi outsourcer beregninger til. Dette er ofte en årsag til debat, og CAS beskyldes for at fratage eleverne deres algebraiske forståelse.

Men hvad hvis vi udgør problemer på en anden måde og ændrer værktøjets rolle?

I denne præsentation præsenterer Rikke og Bo forskellige måder at konvertere CAS til et efterforskningsværktøj, der hjælper eleverne med at forstå de matematiske begreber bedre.

Vil du have en prøveperiode på et af vores værktøjer?