Skip to Content

Matematikhistorier

Faglig læsning i matematik

Matematikhistorier er en samling af små historier, som alle indeholder matematiske problemstillinger, der kan løses ved at benytte de fire regningsarter, og det er brugeren selv, der udleder regneudtryk og udfører beregningen.

Hvis du logger ind med Uni-Login, så får du tildelt en profil, som automatisk logger dine præstationer, og du kan endda vælge at dele din log med din lærer.

Dynamiske sværhedsgrader

Ved hver problemstilling skal der udledes et regneudtryk og et tilhørende resultat for at komme videre i historien. Sværhedsgraden af problemstillingen på næste side er afhængig af, hvordan der svares på den pågældende side.

Læs den samme historie igen og igen

Hver enkelt historie kan læses flere gange. De tal, der skal regnes med i en historie, ændrer sig nemlig fra én gennemlæsning til en anden.

 Appens opbygning

  1. På appens startside er forskellige historier, præsenteret som bøger på en hylde. Man kan swipe igennem rækken af bøger på hylden. I boksen under hylden er der beskrivelser af historierne.
  2. Når en historie er valgt, kan du læse teksten eller bruge iPad’ens oplæsningsfunktion. Der er på hver side en illustration til teksten, hvor nogle af elementerne kan flyttes. Du har mulighed for at sortere, gruppere eller tælle med disse flytbare objekter, der repræsenterer talværdier fra historien.
  3. Du har på hver side mulighed for at få 3 hints af uglen, der kan trækkes ned i øverste højre hjørne. Ønskes et hint, skal du blot trykke på uglen.
  4. Når en du har udledt regneudtrykket, der passer til historien og har beregnet resultatet, skal det indtastes på lommeregneren, som kan trækkes op fra nederst højre hjørne. Lommeregneren har to inputfelter. Èt til regneudtryk og èt til resultat. Det vil sige, det er dig selv, der udfører beregningen og ikke lommeregneren.
  5. På hver side har du 3 chancer for at svare rigtigt. Svares der forkert alle 3 gange, vil du få givet et regneudtryk og resultat, der passer til historien. Derefter blive næste side i historien vist.

Brug dit Uni-login

Hvis du logger ind med Uni-Login, får du oprettet en profil i Matematikhistorier, som logger dine præstationer i appen. Din profil lagres i skyen, således at du kan logge ind med dit Uni-login på en anden iPad og bibeholde din profil.

  1. Når du er logget ind, vil de historier, der læses, vises på hylden, som tilgås ved at trykke på oversigt-ikonet i øverste højre hjørne.
  2. Her kan du vælge en historie og få vist resultaterne af op til 3 seneste gennemlæsninger af den valgte historie. På loggen til en valgt gennemlæsning af en historie, vil du se dit uni-brugernavn samt dato og tidspunkt for hvornår historien er læst og løst, samt hvilke kategorier, opgaverne i historien ligger under.
  3. Der logges det sidst indtastede regneudtryk og resultat for hver side. Det markeres med grønt, hvis et regneudtryk og/eller et resultat er korrekt. Desuden kan det ses, hvor lang tid, du har brugt på hver side og hvor mange hints, der er blevet anvendt, inden bevarelsen er blevet accepteret.
  4. Nederst er der angivet et niveau ud af 4, hvor niveau 4 ud af 4 er bedst.

På den måde kan du følge din egen progression, og du kan endda sende din log af en historie til eksempelvis din lærer ved at trykke på dele-ikonet.

Hent den nu

Back to top