Skip to Content

120 ord

En hjælp til eleverne i indskolingens danskundervisning – de 120 hyppigste ord, som dansklærerforeningen anbefaler at dansklærere fokuserer på i undervisningen.

Gennem mere end 50 år har der været pædagogisk opmærksomhed omkring læse- og skriveindlæring af de hyppigst brugte ord i sproget. Det er  bredt anerkendt, at hvis man behersker de 120 hyppigste ord i tale og skrift, kommer man lettere igennem mange læse- og skriveopgaver.

Denne app er opbygget, så man kan arbejde målrettet mod en læse- og skriveindlæring af ordene.

Her arbejdes med tre strategier:

  • Se hvordan ordene staves, og hør dem blive læst op. Prøv også selv at skrive ordet.
  • Øv dig i at stave ordene.
  • Øv dig i at genkende ordene.

Det er efterspurgt med nye idéer til træning af de 120 ord, og her er den første danske app, hvor det kendte indhold og de kendte læringsprincipper er pakket ind i ny teknologi og i en ny form, der appellerer til børn.

Brug den som et supplement i undervisningen, eller brug den med dit barn derhjemme.

Til lærere

120 Ord er målrettet undervisningsbrug, og derfor er det også muligt at vælge 10 specifikke ord ud, som eleven kan arbejde med. Brug funktionen “for voksne”, hvis I har behov for at træne udvalgte ord.

Hent den nu

Back to top