EL

Ett enhetligt och lättillgängligt användargränssnitt för Google Apps for Education

 

 

EduLife+

EduLife+ är en gemensam ingång till skolans system, där både lärare och elever kan maximera undervisning och inlärning. EduLife+ är tätt integrerat med Google Apps for Education.

EduLife Portal kan anpassas med följande moduler, som är extensioner till den vanliga Google Apps for Education-lösningen:

  • Arbetsplan
  • Tidsrapportering
  • Frånvarorapportering
  • Anslagstavla
  • Inlämning av uppgifter
  • Resursstyrning
  • Administrativa rapporter

Kan vi komma på besök?

Boka möte med oss, så kan vi ha ett förutsättningslöst samtal om hur våra lösningar kan hjälpa till att optimera undervisningen. Pröva EduLife+