EL

EduLife knyter samman lärande och admin

EduLife är en molnbaserad plattform för lärande (LMS) som är nära kopplad till Google Apps for Education. Med EduLife kan de projekt där lärare och elever använder Google Apps lätt integreras med skolans administrativa system. På så vis flödar kommunikationen fritt mellan alla relevanta grupper på skolan, utan att man behöver hoppa mellan olika system. Det gör vardagen enklare och mer effektiv för elever, lärare och administration. EduLife Portal kan anpassas med följande moduler, som fungera som tillägg till den vanliga Google Apps for Education-lösningen:

  • Arbetsplan
  • Tidrapportering
  • Frånvarorapportering
  • Anslagstavla
  • Inlämning av uppgifter
  • Resursstyrning
  • Administrativa rapporter