AppWriter Windows Manual

2015.11.02

Installation

Systemkrav:

 

Installation på Windows 7

När du registrerar dig för AppWriter Windows får du ett mejl med information om din användarprofil. AppWriter Windows installeras via en länk eller via din egna download-sida. Klicka på KÖR 

Klicka nu på OK i rutan. Du får nu en varning, och där ska du tillåta att AppWriter installeras på din dator. Nu blir AppWriter installerad på din dator. Hela installationen tar cirka 1-5 minuter, beroende på din internetuppkoppling. Kom ihåg att det alltid krävs en aktiv internetuppkoppling för att använda AppWriter.

Starta AppWriter

När AppWriter är installerat startar det automatiskt. Du behöver alltså inte själv starta programmet. När AppWriter är igång, kan du se en AW-ikonen i aktivitetsfältet.

Användarprofil

Innan du kan använda AppWriter, skall du logga in till din användarprofil. Du loggar in till din profil med den användarinformation som du har fått via epost. Fyll i användarnamn och lösenord i fälten nedan: Om du väljer “Kom ihåg mig” behöver du bara fylla i din användarinformation första gången du loggar in till din profil.

Verktygsfältet

När AppWriter har startats, kommer du att se ett verktygsfält. Du kan flytta runt verktygsfältet på skärmen. Om du är van vid AppWriter på andra plattformar, kommer du att känna igen menyn. I följande ordning har du dessa valmöjligheter:

 

Skriva i ett dokument med ordförslag och uppläsning

AppWriter är helt integerad med Microsoft Office. AppWriter startar automatiskt när datorn är igång, och du behöver alltså bara öppna exempelvis ett Word-dokument, så är du klar att skriva i Word med AppWriter.

 

Använda AppWriter i Microsoft Office

AppWriter fungerar ihop med Microsoft Office. När du exempelvis öppnar Word eller Outlook och börjar skriva, så kommer du att få ordförslag direkt i ditt dokument:

 

Du kan även navigera i listan med hjälp av piltangenterna:

 

Uppläsning

Du kan få markerad text uppläst genom att klicka på play-knappen eller så kan du få texten uppläst från markören.

Specialtecken

De inbyggda specialtecknen hjälper en att hitta ord som man har svårt att stava till. Du kan använda specialtecknen * och ?. När du använder dessa tecken i ditt dokument fungerar de alltså som specialtecken.

* står för ett eller flera tecken, och ? står för ett tecken.

Om du exempelvis vet att ordet intressant börjar med in och slutar på nt, kan du skriva in*nt, så kommer ordprediktionen automatiskt att hitta alla ord som börjar med in och slutar på nt.

Om du exempelvis inte vet om ordet “cykel” startar med c eller s, så kan du skriva ? följt av yk, så kommer ordprediktionen automatiskt hitta alla ord som startar med en valfri bokstav följt av yk.

 

Profil

Din användarprofil i AppWriter erbjuder avancerade inställningsmöjligheter. Här kan du lägga till ord i ordlistan, justera den fonetiska stavningen och välja mellan olika uppläsningsstrategier. Din profil sparas i molnet, där alla AppWriter-versioner, oavsett plattform, har tillgång till den. Du har alltså alltid dina egna inställningar med dig. För att komma åt din profil väljer du “Profil” i menyn.

För att komma åt din profil skall du klicka på Inställningar i verktygsraden:

Du kommer nu åt alla inställningar i din användarprofil:

 

Uppläsning

Under uppläsning, du kan välja mellan olika lässtrategier, läshastighet och välja röst (det finns för närvarande en röst på svenska)

Ordböcker

I ordböcker kan du lägga till ord som inte finns i det de ordförslag som finns med i AppWriter.

Du kan även skapa egna personliga ordböcker. Du skapar en ny ordlista genom att klicka på plusknappen i vänstra hörnet.

Om du vill lägga till ord till en ordlista så gör du det på samma sätt som du lägger till en ny ordlista, med andra ord genom att klicka på plusknappen i vänstra hörnet. Orden du lägger till visas på den högra sidan av ordförslagsdialogboxen med grön bakgrund.

Stavningshjälp

Stavningshjälp visar en förteckning över de typer av stavningsättelser som ingår i programmet. Till exempel om du skriver Häj kommer programmet att föreslå Hej eftersom e är en stavningsrättelse för ä. Du kan

Då kan slå på eller av olika typer av fel genom att bocka för eller ta bort bocken för en feltyp.

Du kan också lägga till egna feltyper genom att klicka på +-knappen överst i vänstra hörnet. Här kan du först skriva in felet och sedan den korrekta formen. När du klickar på “Lägg till”, läggs din egen feltyp till. Du kan ta bort egna feltyper genom att klicka på papperskorgsikonen för en feltyp.

PDF

I den här funktionen kan du öppna en PDF och använda AppWriter till att för exempel läsa texten. Uppe i vänstra hörnet kan du i det redan öppnade PDF dokumentet skapa en OCR skanning genom att klicka på ikonen: OCR.

Om du vill infoga text i PDF så klickar du på fyll i med text högst upp i PDF-dokumentet.

Då kan du helt enkelt placera markören på den plats där du vill infoga text, varefter ett textfältet dyker upp.

Om du vill flytta din text så klickar du bara på den plats dit du vill flytta texten. När du har skrivit din text och placerade den där du vill genom att klicka på Enter.

Ladda ner språk

Du kan ladda ner språk till AppWriter så att du kan använda ordförslag och uppläsning offline. Efter nedladdning av önskat språk, kan du hitta det i verktygsfältet under “Välj språk”.

Mitt konto

Under “Mitt konto” i menyn öppnas en sida där du bland annat kan se all din kontoinformation. Här kan du till exempel ändra ditt lösenord. På vänster sida kan du få åtkomst till PDF-läsaren. Där kan du öppna PDF-filen med AppWriter. Dessutom kan du också välja att använda en avancerad ordboksredigerare och se statistik.

I ordboksredigeraren kan du lägga till personliga ordböcker och redigera dessa. Här kan du ladda upp ett stort antal ord från ett dokument på en gång direkt till en ordlista. Dessutom kan du skicka din ordlista till andra genom att trycka på “Skicka Ordbok”

I menyn statistik kan du se statistik över din aktivitet i AppWriter samt vilka stavningsrättelser du nyttjar med hjälp av Appwriter.

Supportmöjligheter

För ytterligare support hänvisar vi till support@wizkids.dk