AW

 

 

 

AppWriter Windows

AppWriter är ett unikt läs- och skrivstödsverktyg för Windows, som erbjuder dyslektiker alla nödvändiga verktyg för att läsa och skriva svenskt text. AppWriter har integrerad uppläsning och ordförslag samt möjlighet att skapa individuella profiler.

Funktioner

  • Talsyntesen i AppWriter sätter ny standard för uppläsningskvalitet. Välj mellan flera olika uppläsningsstrategier, inklusive läsa markerad text, läsa från markören, läsa ord, läsa mening för mening, justera läshastigheten och få orden färgmarkerade medan de läses upp.
  • AppWriter innehåller kontextbaserade ordförslag. Ordförslagen dyker upp i en ordlista, i vilken man kan lyssna på orden, innan de förs in i texten.
  • AppWriters ordprediktion har integrerad fonetisk stavning, samt jokertecken som hjälp för att söka efter rätt ord. Vi använder två specialtecken: * och ?, där * står för ett eller flera tecken, och ? står för ett enda tecken. Om du exempelvis vet att ordet “intressant” börjar med “in” och slutar på “nt”, kan du skriva [strong]in*nt[/strong], så kommer ordprediktionen automatiskt hitta alla ord som börjar med “in” och slutar på “nt”.
  • Du får hjälp att läsa och skriva på svenska, brittisk engelska och tyska.
  • AppWriter Windows är helt integrerad med Microsoft Office.
  • AppWriter har integrerad PDF-läsare med OCR-funktion
  • Den unika användarprofilen i AppWriter erbjuder avancerade inställningsmöjligheter. Här kan du lägga till ord till ordlistan, justera den fonetiska stavningen och välja mellan olika uppläsningsstrategier. Din profil sparas i molnet, där alla AppWriter-versioner, oavsett plattform, har tillgång till den. Du har alltså alltid dina egna inställningar med dig. Om du redan har en användarprofil för exempelvis AppWriter Cloud eller AppWriter för iPad, kan du använda samma profil i AppWriter Mac.