AppWriter Mac Manual

2015-11-05

Installation

AppWriter för Mac fyller ca 4 MB när du laddar ner det från din kontosida hos Wizkids. När du har laddat ner programmet, packar du upp zip-filen och placerar AppWriter appen någonstans på din MacBook. Då är programmet klart att användas.

installation

Första gången du öppnar AppWriter ombeds du att justera tillgänglighetsinställningar så att AppWriter kan arbeta med Microsoft Word. Detta gör du genom att klicka på “Öppna Systeminställningar”, klicka sedan på låset i det nedre vänstra hörnet och skriv ditt administratörslösenord. Välj sedan AppWriter i listan.

 

 

tilgængelighedsindstillinger

Starta AppWriter

När du loggar in AppWriter, kan du antingen använda din Wizkids inloggning eller din skolinloggning.

login

Ladda ner språk

Första gången du använder AppWriter, måste du hämta ett språk.

download_sprog

Du kan alltid ta bort och installera om språket utan att ominstallera AppWriter. När du har hämtat ett språk är AppWriter klart till att använda.

Verktygslinje og meny

När du är inloggad har du följande verktygsfält och menyer:

AppWriter meny

När du öppnar AppWriter kommer den här menyn högst upp.

Foto5

Här kan du skapa nya dokument i AppWriters egna textredigerare genom att klicka på Arkiv och välj sedan Ny.

ny_fil

Du kan också komma åt din användarprofil och inställningar.

Under profil kan du

Profil

Textredigerare

Du använder AppWriters textredigerare om du till exempel, inte har Microsoft Word installerat. När du använder textredigeraren, har du inget behov av verktygsfältet eller ordforslagsboxen. Om du hämtar fler än ett språk, kan du ändra språket direkt i editorn genom att klicka på språket i toppen av dialogboxen.

aw_editor1

Textredigeraren har även en inbyggd del i läsning och ordprediktion. För att läsa en text kan du markera ett ord eller en mening och trycka på play-knappen. Du kan också placera markören där du vill ha en mening uppläst och sedan trycka på play-knappen. Och när du skriver i textredigeraren får du föreslagna ord när du börjar skriva.

aw_editor_ordforslag

 

 

 

 

AppWriters verktygslinje

Denna inkluderar läsning, ordprediktion och möjlighet att välja språk.

Foto14Du kan använda AppWriter verktygsfält när du till exempel skriver text i Microsoft Word. För att läsa en text kan du markera ett ord eller en mening och tryck sedan på play-knappen, den första knappen i verktygsfältet. Du kan också placera markören där du vill ha en mening uppläst och tryck sedan på play-knappen.

 

 

Ordforslagsboxen

Med andra knappen i verktygsfältet kan du aktivera och avaktivera ordförslag.

När du har valt att aktivera ordförslag/ordprediktion så dyker ordforslagsboxen upp med föreslagna ord så fort du skriver i Microsoft Word.

ordforslag_word

Klicka på ett ord för att infoga det i dokumentet. Du kan också trycka Ctrl + Skift och sedan trycker du på det nummer som visas bredvid ordet du önskar använda.

När du skriver  är det ord antingen i svart eller blått i ordforslagsboxen. När de är markerade med blå färg indikerar det att det inte finns ord i AppWriters ordbok som passar exakt med vad du har skrivit. Exempel:  jag skriver följt av sg så föreslår AppWriter bara ord som börjar med sk, och de är alla markerade med blått. Skrivs sk föreslår AppWriter bara ord i svart.

ordforslag_sortGenom att klicka på play-knappen bredvid ord ordforslagsboxen kan du kan få ord upplästa. AppWriter visar alltid så många ord som möjligt som passar in i sammanhang och kontext. Som i exemplet ovan, 4 sidor, där du kan bläddra igenom genom att klicka på pilarna.

Specialtegn

Den inbyggda specialtecknen ? och * hjälper till att hitta ord som du har svårt att stava. De * står för ett eller flera tecken, och ? står för ett tecken. Om du till exempel, bara vet att ordet “intressant” börjar med “i” och slutar med “nt”, kan du skriva “i * nt“, och sedan hämtas automatiskt förslag med den ”Formeln”

 

Om du till exempel inte vet du om cykel börjar med c eller s, så kan du skriva “?” följt av “yk”,och sedan hämtas ordförslag med den ”Formeln”

specialtegn2

Specialtecknen kan också kombineras i samma ord.

specialtegn_kombi

Ordböcker

Du kan också använda ordböcker i AppWriter. Om du redan har ordböcker som skapats i exempel AppWriter Cloud, kommer de också att läsas här. Klicka på pilen i högra hörnet i AppWriter rutan för att öppna ordböckerna.

åbn_fagordbog

IOrdförslag från ordboken kommer med grön färg

fagordbog

Du slår av din ordbok genom att gå in i profil i AppWriter menylinjen. Där kan du kan välja ett språk och ordbok.

vælg_fagordbog

Här får du en lista över dina ordböcker, som du kan slå till eller av.

fagordbog_vælg

Om du klickar på en ordbok kan du se vilka ord som är tillagda till den ordboken. Här kan du lägga till nya ord genom att trykka på plusset uppe till vänster.

tilføj_ordDu kan alltid ta bort dina ord igen. Då trycker du bara på Ta bort bredvid ordet. Dessutom kan du ta bort din ordlista genom att trycka på papperskorgen i det övre högra hörnet.

fjern_brugerord

Uppläsning

Under profil kan du välja mellan olika lässtrategier.

oplæsning

Nedan väljer att läsningstrategi, läshastighet och uppläsningsröst.

oplæsningsstrategier

Stavningshjälp

Under Språk kan du också hitta alternativ för stavningshjälp.

stavehjælp

Stavningshjälpen visar en förteckning över de typer av stavningskorrekturer som ingår i programmet. Till exempel om du skriver “iag”, kommer programmet att föreslå “jag,” eftersom “i” är en känt stavningsfel för “j”.  Du kan slå på och av de specifika stavningskorrektioner.

stavehjælp_aktivering

Du kan också lägga till dina egna stavningskorrekturer genom att trycka på plusknappen i

tilføj_fejltype

Mitt konto

Under Profil kan du komme in på ditt konto.

kontoside

När du går in på ditt konto öppnas en sida där du bland annat kan se all din kontoinformation. Här kan du till exempel ändra ditt lösenord. Till vänster kan du komma åt PDF-läsare, ordbokseditor och statistik.

kontosiden

Under ordboksredigeraren kan du lägga till personliga ordböcker, och redigera dem. Här har du också möjlighet att ladda upp hela dokumentet och ladda upp alla ord från ett dokument på en gång till din egen ordlista. Dessutom kan du skicka din ordlista till andra genom att trycka på “Skicka Ordlista” i slutet av ordlistan.

ordbogseditor

I statistik kan du se statistik din aktivitet i AppWriter samt typiska typer av stavningskorrekturer du har gjort med hjälp av AppWriter.

statistikNu är du redo att använda AppWriter Mac!

Support

For ytterligare support hänvisar vi til support@wizkids.dk