AW

AppWriter Mac används i skolor och inom annan utbildning. Appen finns att köpa för privatpersoner i Mac App Store.

 

 

AppWriter Mac

AppWriter är en unik texteditor för Mac, som ger dyslektiker alla nödvändiga verktyg för att läsa och skriva på svenska. AppWriter har inbyggd uppläsning och ordförslag, samt möjlighet att skapa personliga profiler.

Funktioner

  • Talsyntesen i AppWriter sätter ny standard för uppläsningskvalitet. Välj mellan flera olika uppläsningsstrategier, inklusive läsa markerad text, läsa från markören, läsa ord, läsa mening för mening, justera läshastigheten och få orden färgmarkerade medan de läses upp.
  • AppWriter innehåller kontextbaserade ordförslag. Ordförslagen dyker upp i en ordlista, där man också kan lyssna på orden, innan de förs in i texten.
  • AppWriters ordprediktion har integrerad fonetisk stavning, samt jokertecken som hjälp för att söka efter rätt ord. Vi använder två specialtecken: * och ?, där * står för ett eller flera tecken, och ? som står för ett enda tecken. Om du exempelvis vet att ordet “intressant” börjar med “in” och slutar på “nt”, kan du skriva [strong]in*nt[/strong], så kommer ordprediktionen automatiskt att hitta alla ord som börjar med “in” och slutar på “nt”.
  • Du får hjälp att läsa och skriva på svenska, brittisk engelska och tyska.
  • AppWriter Mac innehåller ett kraftfullt skrivprogram med många olika formateringsmöjligheter. Det är också möjligt att exportera dina dokument i flera olika format, och det är lätt att klistra in text från urklippet.
  • Den unika användarprofilen i AppWriter erbjuder avancerade inställningsmöjligheter. Här kan du lägga till ord till ordlistan, justera den fonetiska stavningen och välja mellan olika uppläsningsstrategier. Din profil sparas i molnet, där alla AppWriter-versioner, oavsett plattform, har tillgång till den. Du har alltså alltid dina egna inställningar med dig. Om du redan har en användarprofil till exempelvis AppWriter Cloud eller AppWriter för iPad, kan du använda samma profil i AppWriter Mac.