AppWriter iPad manual

2015-10-25

Installation

Sök efter “AppWriter Skola” i App Store och installera den på din iPad.

AWiPadSE02

 

När AppWriter är installerad, öppnar du den genom att trycka på AW-ikonen på skrivbordet.

 

app_nyt

Aktivering

Innan du kan börja använda AppWriter, måste du aktivera den genom att fylla i licensnyckeln, som du har fått via epost. Fyll i licensnyckeln och klicka på “Aktivera licensnyckeln” – markerat med rött.

aktivering

Skapa ett dokument

Startsidan innehåller en lista med dina dokument. Första gången du öppnar appen är listan tom. AppWriter kan hantera två typer av dokument: textdokument (markerade med en blå ikon) och PDF-filer (markerade med en röd ikon).

 

AWiPadSE08

Skriva ett dokument med ordförslag och uppläsning

I ett tomt dokument kan man trycka på skärmen får att få fram tangentbordet. Sedan kan man skriva i dokumentet.

AWiPadSE16

Verktygsraden

Här följer en beskrivning av knapparna i verktygsraden:

Specialtecken

De inbyggda specialtecknen hjälper en att hitta ord som man har svårt att stava till. Du kan använda de båda specialtecknen * och ? genom att trycka på dem i verktygsraden. * står för ett eller flera tecken, och ? står för ett enda tecken. 

Om du exempelvis vet att ordet “intressant” börjar med “intre” och slutar på “e”, kan du skriva intre*e, så kommer ordprediktionen automatiskt att hitta alla ord som börjar med “intre” och slutar på “e”.

Om du exempelvis vill skriva “projektet”, men inte vet om det är ett “j” eller en annan bokstav i mitten så kan du använda ?-tecknet, och skriva “pro?e”, så kommer programmet att hitta alla ord som har exakt en bokstav där frågetecknet är placerat.

AWiPadSE11

AWiPadSE15

Namnge dokument

Ditt dokument sparas automatiskt, men du kan namnge det genom att trycka på filnamnet i verktygsraden.

filename

 

 

Nu kan du skriva in namnet på ditt dokument och trycka på “Spara”.

AWiPadSE13

Välj ordförslagsrutan

 

AWiPadSE16

 

 

Genom att trycka på den här knappen kan du välja att visa och dölja ordförslagsrutan.

Den kan antingen visas i den löpande texten, eller horisontellt ovanför tangentbordet.

IMG_0040 IMG_0039

Läsa upp

Du får din text uppläst genom att trycka på Play-knappen. play

Inställningar

Alla andra av AppWriters inställningar, samt åtkomst till din användarprofil, sköts med inställningsknappen – markerat med rött: settings

Du har följande val i inställningsdialogen:

AWiPadSE22

Dela och skriv ut

AWiPadSE24

 

Under “Dela och skriv ut” finns följande möjligheter:

Format

AWiPadSE19

Under “Format” kan du justera textstorlek, färg på texten och bakgrundsfärgen i ditt dokument. Du kan också lägga till “Dyslexie”-typsnittet – ett speciellt typsnitt framtaget just för dyslektiker.

Profil

Din användarprofil i AppWriter erbjuder avancerade inställningsmöjligheter. Här kan du lägga till ord i ordlistan, justera den fonetiska stavningen och välja mellan olika uppläsningsstrategier. Din profil sparas i molnet, där alla AppWriter-versioner, oavsett plattform, har tillgång till den. Du har alltså alltid dina egna inställningar med dig. Du loggar in till din profil med den användarinformation som du har fått via epost. Fyll i användarnamn och lösenord i fälten nedan: Sen väljer du det språk, som du vill ställa in.

Du har nu följande möjligheter:

AWiPadSE28

Uppläsning

Här kan du välja mellan olika röster och uppläsningsstrategier.

AWiPadSE29

Ordlista

Första gången du öppnar ordlistan är den tom. Du kan lägga till ord som inte finns i ordprediktionen. Det kan exempelvis handla om fackuttryck eller namn.

Du lägger till ett ord till ordlistan genom att klicka på +-knappen markerat med rött nedan:

Fyll i ordet i rutan, och tryck på den blå “Spara”-knappen.

 

AWiPadSE31

 

Stavningshjälp

Stavningshjälpen visar en lista över de typer av fel som ingår i programmet. Om du exempelvis skriver “jaj”, kommer programmet att föreslå “jag” eftersom det är en vanlig felstavning av ändelsen “ag”.
AWiPadSE32
Du kan välja att slå av feltyper genom att ta bort markeringen för den feltyp som inte skall vara aktiv. Du kan även lägga till egna feltyper genom att trycka på “Lägg till”-knappen i översta högra hörnet. I exemplet nedan läggs “r” till som fel och “l” som korrekt för denna typ av fel. Det betyder att ordet “läsa” kommer att dyka upp, när du skriver “räsa”.

PDF-uppläsning

Du kan öppna en OCR-behandlad PDF-fil i AppWriter med hjälp av den inbyggda “Öppna med”-funktionen i din iPad. PDF-filen kan därefter läsas upp, och orden markeras under uppläsningen. Du kan exempelvis öppna en PDF-fil i Safari genom att klicka på “Öppna med” och välja AppWriter Skola i listan med appar.

 

IMG_0144

 

I själva PDF-läsaren har du följande möjligheter:

IMG_0143

Redigera dokument

Via dokumentlistan kan du redigera dina dokument. Tryck på “Redigera”-knappen och välj ett dokument. Nu blir “Redigera”-knappen en “OK”-knapp.

AWiPadSE48

Dela och skriva ut

Genom att välja ett dokument, så blir alla knapparna i verktygsfältet aktiva. Genom att trycka på den första knappen, öppnas “Dela och skriv ut”-menyn, som också kan öppnas inifrån ett dokument.

 

IMG_0150

Kasta dokument

Scanna, snabbscanna och importera från Google Docs.

Ytterligare alternativ under + tecknet är att

 

AWiPadSE08

1. Scanna ett dokument.

Du fotograferar eller hämtar ett tidigare taget foto, redigerar det enligt önskemål och väljer scanna.

AWiPadSE37 AWiPadSE40 AWiPadSE45

Då OCR-behandlas texten i ditt foto och texten visas i ett nytt textdokument i AppWriter.

2. Snabbscanna betyder att du fotograferar en text från bok eller annat fysiskt dokument och får det uppläst ommeddelbart.

AWiPadSE47

3. Importera från Google Docs ger dig möjlighet att få in text i ett nytt dokument i AppWriters textredigerare.

AWiPadSE48

Supportmöjligheter

För ytterligare support hänvisar vi till support@wizkids.dk