AppWriter Android Manual

(v. 2.1 27.01.2014)

Installation

När du registrerar dig för AppWriter Android, får du ett mejl med information om din användarprofil. AppWriter Android installeras via Google Play Store. Sök efter “AppWriter Pro” i Google Play och klicka på installationslänken. Följ sedan instruktionerna på skärmen för att installera AppWriter. När AppWriter är installerad, startar du den genom att klicka på AW-ikonen på skrivbordet.

start_app

Första gången du startar AppWriter, börjar du med att installera ett språk. Du kan välja upp till tre språk. Det är på dessa språk du kan få hjälp att läsa och skriva. Du kan också zooma in och ut i PDF-filen.
download1

När du har valt språk, kan du klicka på “Download”.

download2

Nu ska du bekräfta att du vill ladda ner det/de valda språket/språken.

download3

När installationen är klar, ska du klicka på “OK”, och är nu redo att använda AppWriter.

download4

Användarprofil

Innan du kan använda AppWriter, skall du logga in till din användarprofil. Du loggar in till din profil med den användarinformation som du har fått via epost. Fyll i användarnamn och lösenord i fälten nedan:

logind

Skapa ett dokument

På startsidan finns en lista med dina dokument. Första gången du startar appen är listan tom.

startdok

Skriva ett dokument med ordförslag och uppläsning

ordpræd

Verktygsraden

Här följer en beskrivning av knapparna i verktygsraden:

Specialtecknet

Det inbyggda specialtecknet är till hjälp för att hitta ord som man har svårt att stava till. Du kan använda specialtecknet * genom att klicka på det i verktygsfältet. * står för ett eller flera tecken. 

værktøjslinje_jokertegn

Om du exempelvis vet att ordet “intressant” börjar med “in” och slutar på “nt”, kan du skriva in*nt, så kommer ordprediktionen automatiskt hitta alla ord som börjar med “in” och slutar på “nt”.

jokertegn

Växla språk

Du kan enkelt växla mellan de installerade språken genom att klicka på flaggan – här markerat med rött: 

værktøjslinje_sprog

När du växlar språk, ändras både ordförslagen och uppläsningen till det valda språket.

Dela och skriva ut

Du kan dela dokument på olika sätt. Öppna delamenyn genom att klicka på filen som här markerats med rött:

værktøjslinje_del

Du har följande val:

del

Uppläsning

Du kan få din text uppläst genom att trycka på play-knappen. Orden markeras under uppläsningen.

værktøjslinje_play

Inställningar

Alla övriga inställningar i AppWriter sköts genom din användarprofil, som du kommer till genom att klicka på kugghjulet – här markerat med rött:

værktøjslinje_settings

Profil

Din användarprofilen i AppWriter erbjuder avancerade inställningsmöjligheter. Här kan du lägga till ord i ordlistan, justera den fonetiska stavningen och välja mellan olika uppläsningsstrategier. Din profil sparas i molnet, där alla AppWriter-versioner, oavsett plattform, har tillgång till den. Du har alltså alltid dina egna inställningar med dig. För att komma åt din profil, ska du klicka på “Profil” under “Inställningar”.  

indstillinger

Sen väljer du det språk, som du vill ställa in.

vælg_sprog

Du har nu följande val:

Screenshot_2013-11-08-10-39-47

Oplæsning

Uppläsning Här kan du välja mellan olika röster och uppläsningsstrategier.

indstillinger2

Ordlista

Första gången du öppnar ordlistan är den tom. Du kan lägga till ord som inte finns i ordprediktionen. Det kan exempelvis vara fackuttryck eller namn. Du lägger till ett ord till ordlistan genom att klicka på “Lägg till”-knappen i översta vänstra hörnet.

ordbog

Fyll i ordet i rutan, och tryck på “Lägg till”.

tilføj_ord

Stavningshjälp

Stavningshjälpen visar en lista över de typer av fel som ingår i programmet. Om du exempelvis skriver “jaj”, kommer programmet att föreslå “jag” eftersom det är en vanlig felstavning av ändelsen “aj”

fejltype

Du kan välja att slå av feltyper genom att ta bort markeringen för den feltyp som inte skall vara aktiv. Du kan även lägga till egna feltyper genom att trycka på “Lägg till”-knappen i översta högra hörnet. I exemplet nedan läggs “ai” till som fel och “eg” som korrekt för denna typ av fel. Det betyder att ordet “egen” kommer att dyka upp, när du skriver “aien”.

tilføj_fejltype

Redigera dokument

dokliste

I dokumentlistan ser du en lista på de dokument som du har skapat i AppWriter. Du kan bland annat exportera eller slänga dina dokument från dokumentlistan. Tryck på “Redigera”-knappen i högra hörnet och välj ett dokument. Nu blir “Redigera”-knappen en “OK”-knapp.

rediger

Dela och skriva ut

Välj nu ett dokument, så blir alla knapparna i verktygsfältet aktiva. Genom att trycka på den första knappen, öppnas “Dela”-menyn, som också kan öppnas inifrån ett dokument. Genom att trycka på papperskorgsknappen kan du kasta ett dokument.

del_dokliste

Uppläsning av PDF-filer

Det går också att få PDF-filer upplästa. Du kan öppna PDF-filer från din Download-mapp eller direkt från Google Chrome.

del_dokliste

Supportmöjligheter

För ytterligare support hänvisar vi till support@wizkids.se