AppWriter iPad manual

(v. 3.1 08.12.2015)

Installation

Find AppWriter i App Store og installér den på din iPad.
Når AppWriter er installeret, åbner du den ved at trykke på AW-ikonet på dit skrivebord.

image1

Herefter skal du logge ind på din brugerprofil. Klik på “Wizkids” for at logge ind med din e-mail og kodeord eller klik på “Uni Login”, hvis du vil logge ind med dit uni login.

image2

Startsiden indeholder en liste over dine dokumenter. Første gang du åbner appen, er listen tom. AppWriter håndterer to typer af dokumenter: tekst-dokumenter (markeret med et blåt ikon) og pdf-filer (markeret med et hvidt og rødt ikon).

Ved at trykke på +-knappen har du følgende muligheder:
- Opret dokument – vælg denne hvis du vil oprette et nyt dokument i AppWriter
- Skan dokument – vælg denne hvis du vil OCR-behandle en billedfil
- Import fra Google Docs – vælg denne hvis du vil importere et dokument fra dit Google Drev

image3

Skriv et dokument med ordforslag og oplæsning

Når du har oprettet et nyt tomt dokument, kan du begynde at skrive i dette. Så snart du taster et tegn på tastaturet vises boksen med ordforslag. Se denne markeret med rødt nedenfor.

image4 (edit)

Klik på playtasten ud for hvert ord for at høre, hvordan det udtales. Klik på et ord i boksen for at sætte det ind i teksten. Boksen kan indeholde flere ord end dem du kan se på skærmen. Brug din finger til at scrolle frem og tilbage i listen.

Værktøjslinjen

Øverst i dit dokument ligger værktøjslinjen. Forklaring på de forskellige knapper beskrives i det følgende.

Specialtegn

De indbyggede specialtegn hjælper med at finde ord, som man har svært ved at stave til. Du kan benytte de to specielle tegn * og ? ved at trykke på dem fra værktøjslinjen.

* står for et eller flere tegn, mens ? står for ét tegn.

image5 (edit)

Hvis du for eksempel kun ved, at ordet “interesseret” starter med “in” og slutter på “et”, kan du skrive “in*et”, og så vil ordprædiktionen automatisk finde alle ord, som starter med “in” og slutter på “et”.

image6

Hvis du for eksempel vil skrive “cykel”, men ikke ved om det starter med “s” eller “c”, kan du bruge ?-tegnet, så du skriver “?yke”, og så vil programmet finde alle ord, som indeholder et startbogstav efterfulgt af “yke”.

image7

Navngiv et dokument

Dit dokument gemmes automatisk, men du kan navngive det ved at trykke på filnavnet i værktøjslinjen.

image8 (edit)

Herefter kan du skrive navnet på dit dokument og trykke “gem”.

image9

Betydningsordbog

Hvis du markerer et ord og derefter trykker på betydningsordbogs-tegnet (markeret med rødt nedenfor), kan du slå det markerede ord op i “Den Danske Ordbog”.

image10 (edit)

Så kommer der en side op, hvor du kan læse betydningen af det markerede ord.

image12 (edit)

Placering af ordforslagsboksen

Ved at klikke på ikonet med pilen (markeret med rødt nedenfor) kan du ændre placeringen af ordforslagsboksen.

image12 (edit)

Klik en gang på ikonet og ordforslagsboksen vil ændre sin placering fra at ligge over tastaturet, til at være i en boks for sig selv midt på dokumentet. Denne boks kan flyttes frit omkring på siden, ved at holde fingeren på navigeringsikonet (markeret med rødt nedenfor). Hvis du klikker endnu en gang på ikonet i værktøjskassen, placeres ordforslagsboksen sig igen nederst på siden over tastaturet.

image13 (edit)

Forstørrelsesglas-ikonet kan du trykke på, hvis du vil slå ordforslag til eller fra. Trykker du én gang forsvinder ordforslagsboksen, og trykker du igen, kommer den frem.

image14 (edit)

Læs op

Ved at trykke på play-knappen kan du få din tekst læst op.

image15 (edit)

Vælg sprog

For at bruge AppWriter med andre sprog trykker du på ikonet med et flag oppe i højre side af værktøjslinjen.

image16 (edit)

Du kan hente op til tre gratis sprog. Tryk på det eller de sprog, du ønsker at hente og tryk derefter på “hent” oppe i højre hjørne.

image17 (edit)

Indstillinger

Alle øvrige tilpasninger af AppWriter samt adgang til din brugerprodil sker gennem indstillingsknappen (markeret med rødt nedenfor).

image18 (edit)

I indstillingsdialogen har du følgende muligheder:

- Del og udskriv
- Format
- Profil
- Om AppWriter
- AppWriter Skole (3.9)

image19

Del og udskriv

Under “del og udskriv” har du følgende muligheder:
- Gem som – her kan du navngive dit dokument
- Send med e-post – har kan du sende dit dokument i en mail
- Kopier til udklipsholder – her kan du kopiere hele dit dokument til udklipsholderen
- Upload til Google Docs – Upload dit dokument til Google Drev
- Dropbox – upload dit dokument til dit Google Drev
- Twitter – send indholdet af din tekst som en tweet
- Besked – send indholdet af din tekst som en iMessage

image20

Format

Under “format” kan du justere skriftstørrelsen, skriftfarven og baggrundsfarven på dit dokument. Du kan også aktivere “Dyslexie”-fonten, som er en speciel skriftype, der er udviklet særligt til ordblinde.

image21

Profil

Din brugerprofil i AppWriter giver adgang til avancerede indstillingsmuligheder. Her kan du tilføje ord til ordbogen, justere den fonetiske stavning og vælge mellem forskellige oplæsningsstrategier. Din profil gemmes i skyen og kan altid tilgås fra alle AppWriter-versioner uanset platform. Du vil derfor altid have dine personlige indstillinger med dig.

Under “profil” skal du først vælge sprog. Hvis du ikke har hentet flere sprog, vil det sprog du allerede bruger i AppWriter stå på listen og du skal blot trykke på dette. Hvis du vil logge ud af din profil, trykker du på “Log ud” i samme vindue.

image22

Når du har valgt sprog har du adgang til indstillinger for følgende:
- Oplæsning
- Ordbog
- Stavehjælp
- Ordforslag

image23

Oplæsning

Her kan du vælge mellem forskellige stemmer og læsestrategier:
- “Læs ord” – læser ord for ord, når du skriver i dit dokument
- “Læs sætninger” – læser én sætning ad gangen i dit dokument
- “Skærmlæser” – læser alle knapper og menuer i AppWriter
- “Hastighed” – justér læsehastigheden på stemmen
- “Vælg stemme” – hvis der er flere stemmer at vælge imellem, kan det gøre her

image24

Ordbog

Første gang du åbner din ordbog er den tom. Du kan tilføje ord, som ikke findes i ordprædiktionen. Det kunne for eksempel være fagudtryk eller navne.
Du tilføjer et ord til ordbogen ved at klikke på +-knappen markeret med rødt nedenfor.

image25 (edit)

Indtast ordet i feltet, og tryk på “gem”.

image26

Stavehjælp

Stavehjælpen viser en liste over de fejltyper, som indgår i programmet. Hvis du for eksempel skriver “jaj”, vil programmet foreslå “jeg”, fordi “aj”er en kendt fejltype til endelsen “eg”.

Du kan slå udvalgte fejltyper fra ved at fjerne markeringen ud for den fejltype, som ikke skal være aktiv. Dette gør du ved blot at klikke på fejltypen.

image27

Du kan også tilføje dine egne fejltyper ved at trykke på +-knappen. I eksemplet nedenfor tilføjes “ai” som fejl og “eg” som korrekt for denne fejltype. Det betyder at ordet “jeg“ vil fremkomme, når du skriver “jai”.

image28

Ordforslag

Under “ordforslag” kan man slå ordforslag til og skrive hvor mange tegn der automatisk skal komme før ordforslaget.

PDF-oplæsning

Du kan åbne en OCR-behandlet pdf-fil i AppWriter ved hjælp af den indbyggede “åbn i”-funktion på din iPad. PDF-filen kan herefter læses op, og ordene markeres under oplæsningen.
Du kan for eksempel åbne en pdf-fil fra Safari ved at klikke på “åbn i” og vælge AppWriter Skole på listen over apps.

image29

I selve PDF-læseren har du følgende muligheder:
- Ved tryk på den blå knap “Done” øverst til venstre, kommer du tilbage til dokumentlisten
- Ved tryk på pilen trækkes alt tekst på den aktuelle side ud, og der oprettes automatisk et nyt tekstdokument i AppWriter som indeholder teksten på pdf-siden.
- Ved tryk på globus-knappen, kan du vælge mellem de forskellige sprog og stemmer
- Play-knappen yderst til højre læser teksten op, og ordene markeres under oplæsningen.

image30 (edit)

Annotering i PDF-filer

Man kan med AppWriter også annotere og skrive i en PDF-fil. Du kan eksempelvis sætte streger i dokumentet, overstrege ord, sætte en cirkel om ord og skrive ny tekst. Se hvordan dette gøres i videoen.

Rediger dokument

Fra dokumentlisten, kan du redigere i dine dokumenter. Tryk på “Rediger”-knappen og vælg et dokument. Herefter bliver “Rediger”-knappen til en “Ok”-knap.

image31 (edit)

Vælg herefter et dokument, og så bliver alle knapperne i værktøjslinjen aktive. Ved tryk på først knap her, åbnes “Del og udskriv”-menuen, som også kan åbnes inde fra et dokument.

image32

For at slette et dokument klikker du på det dokument du gerne vil slette, hvorefter du klikker på skraldespandsikonet.

image33

Ved at klikke på et dokument og herefter klikke på mappe-ikonet kan du blandt andet vælge at sende det aktive dokument via mail eller åbne det i Drev.

image34

Du er nu klar til at bruge AppWriter på iPad!

Support-muligheder

For yderligere support henviser vi til app-support@lingapps.dk