AppWriter Cloud Manual Svenska

Uppdaterad: 2016-01-13

Installation

AppWriter Cloud installeras i en Google Chrome-browser. Verktyget ger läs- och skrivstöd när du arbetar i Google Docs och i Chrome-browsern. Om AppWriter inte installeras automatiskt när du loggar in på ditt Google-konto, kan du installera programmet direkt från Chrome Web Store Se video med installationsanvisningen här för att fullfölja installationen.

Logga in

Innan du kan använda AppWriter Cloud, ska du logga in i programmet. Det gör du genom att klicka på AW-ikonen överst i högra menyraden. Din profil ger dig dessutom tillgång till:

Din profil sparas i molnet, och den är inte beroende av ditt Google-konto. Det betyder att din profil följder med dig. Du kan logga ut från AppWriter Cloud på en dator och logga in i AppWriter Cloud på en annan dator, och så synkroniseras din profil automatiskt till den nya datorn. Om du har tillgång till AppWriter för iPad, kan du använda samma profil på båda ställena. Din profil synkroniseras mellan AppWriter Cloud och AppWriter för iPad. När AppWriter Cloud har installerats, kommer du att ha följande extra ikoner i ditt Google-dokument, markerade med rött:AWSvenska

De tre ikonerna i verktygsraden är:

Ordprediktion och uppläsning i Google-dokument eller Word i Office 365

Så fort du börjar skriva, kommer ett ordförslag. När du för musen över ord i  ordförslagsboxen kan du höra orden läsas upp innan du sätter in dem i ett dokument. Du kan också använda “Ctrl + pil ner” (PC) eller “CMD + pil ner” (Mac) för att navigera i ordforslagsboxen. Du infogar ett ord genom att trycka på “Enter” eller klicka på det ord du vill använda från ordförslagsboxen.

AWSkrivMedFörslag
För att få texten uppläst, klickar du på play-knappen.

Ordprediktion och uppläsning i Chrome-browsern

Om du vill få en webbsida uppläst, markerar du texten. Då visas AppWriters verktygsrad, och du kan klicka på play-knappen för att få texten uppläst.
AWinstr3

Här är en video som visar hur man kan få text uppläst i Chrome webbläsaren

Om du skriver i vanliga textfält i Chrome, exempelvis i Gmail, så kommer du också att får ordförslag av AppWriter.

PDF-läsare

Det finns en inbyggd PDF-läsare i AppWriter. Om du har en PDF-fil i Google Drive, kan du öppna den och få den uppläst med AppWriters inbyggda PDF-läsare. Du har också möjlighet att OCR-behandla din PDF-fil.

Här kan du se hur AppWriters PDF-läsare fungerar för uppläsning.

Här är en video som visar hur du skriver “på” ett PDF-dokument

Här är en video som visar hur man OCR-behandlar ett PDF-dokument.

 

Inställningar

Välja språk

Alla inställningar i din profil är baserade på språket. Du skall alltid börja med att välja språk.

AWSvenska

När du har valt språk, får du tillgång till Uppläsning, Ordbok och Stavningshjälp.När du har valt språk, får du tillgång till Uppläsning, Ordbok och Stavningshjälp.

Uppläsning

Uppläsning

UppläsningInställningar

Här kan du justera följande inställningar:

Uppläsning av bokstavsljud
Uppläsning av bokstav
Uppläsning av ord
Uppläsning av mening för mening
Hastighet – justera uppläshastighet
Uppläsning – välj röst (en röst för svenska, fler för engelska)

Här är en video som visar hur uppläsning fungerar i Google Doc.

Ordlista

Nyttord entr

Här kan du lägga till egna ord till ordlistan.

Stavningshjälp

Stavningshjälpen visar en lista med de feltyper som ingår i programmet.

Stavningshjälp

Du kan knäppa på och av feltyperna. När en feltyp är blå, är den påslagen – annars är den inte på.

Lägga till egna feltyper

Du kan också lägga till dina egna feltyper.


skapa egen stavningshjälp

Så fort du ändrar din profil, så synkroniseras och sparas den automatiskt. Du kan alltså logga ut från AppWriter Cloud och sedan logga in i AppWriter Cloud eller AppWriter för iPad på en annan dator med din profil. Då synkroniseras dina inställningar, din användarordlista och dina feltyper automatiskt till den nya datorn.

Synkronisering

Varje gång du gör en ändring i din profil, synkroniseras och sparas profilen automatiskt.

Du kan logga ut från AppWriter Cloud och logga in i AppWriter Cloud eller AppWriter för iPad, Windows, Mac eller Android på en annan enhet med din profil. Synkronisera sedan dina inställningar, din egen ordlista och dina fel automatiskt.

Statistik och grupper

Tack vare den synkronisering av profil så sparas information som kan ses som statistik på aw.wizkids.dk. På aw.wizkids.dk kan du även skapa grupper till vilka du kan bjuda in medlemmar. Som skapare av dessa grupper har du åtkomst till medlemmars statistik och du kan på ett enkelt sätt dela en egenhändigt skapad ordbok med alla medlemmar i en grupp. Se mer om detta i denna video:

Word i Office 365

Du kan använda dig av AppWriter Cloud i Word i Office 365 på samma vis som du använder AppWriter Cloud i Google Dokument. Det du skal tänka på är att AppWriter för Cloud är intallerat som ett tillägg till Chrome, så det är nödvändigt att logga in på Word för Office 365 i Chrome webbläsare samt hämta tillägget på samma vis som om du skulle använda Google Dokument. Se mer om detta i denna video:

Support

Behöver du hjälp, eller har förslag på förbättringar, kontakta oss gärna på support@wizkids.dk