AW

AppWriter Cloud är det enda målnbaserade läs- och skrivstödsverktyget med integrerad PDF-läsare och OCR-funktion.

 

AppWriter Cloud

AppWriter Cloud är en intuitiv och flexibel lösning, som sätter standarden för molnbaserat läs- och skrivstöd. Det krävs ingen lokal installation eller speciella hårdvarukrav – AppWriter Cloud är integrerat med Google Apps och Google Chrome. Ordförslag och uppläsning körs överallt i Chrome med de vanliga textfälten, samt naturligtvis direkt i Google Docs samt i Office 365.

Varför välja AppWriter Cloud?

 • Komplett molnbaserat läs- och skrivstöd
 • Skapar samma förutsättningar för alla
 • Sätter ny standard för tillgänglighet i molnet

Funktioner

 • Kontextbaserade ordförslag
 • Text-till-tal med markering av ord som läses upp
 • Integrerat med WebReader, som läser text på webbsidor och i PDF-filer
 • Integrerad online-PDF-läsare med OCR-funktion
 • Avancerade anpassningsmöjligheter med en unik användarprofil
 • Fungerar på alla större språk
 • Ordförslag fungerar i alla textfält i Google Chrome, exempelvis i Google Docs, Gmail, Google+, m.m.
 • Statistikmodulen ger dig möjlighet att observera vilka typer av fel den enskilda eleven begår och därmed initiera målinriktad utbildning för den enskilda eleven samt följa upp med statistikverktyget huruvida insatsen har gjort skillnad 

 

 

Som privatperson, kan du beställa AppWriter Cloud i vår  Web Store.